dňa 24.6.2019 – riaditeľské voľno / nevyučuje sa


vysvedčenia sa odovzdávajú v piatok 28.6.2019 od 9:00-12:00 hod. prípadne po dohode s učiteľom v iný deň/čas


Pozývame rodičov a žiakov pozrieť si vyhodnotenie výtvarných inšpirácií s názvom NAŠA MAMA v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, výstava je pre verejnosť prístupná do 30.júna 2019

 


 

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás ako zákonných zástupcov žiakov našej školy informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov Vašich detí. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie – Školská agenda


Pamätný list


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.