Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára Vás srdečne pozýva na školský koncert dňa 21.11.2017 o 16:30 hod. v priestoroch koncertnej sály na Okružnej ul.č. 2,

taktiež Vás pozývame na Vianočný koncert, ktorý bude 12.12.2017 o 16.30 hod. a Vianočné zvončeky  14.12.2017 o 16.30 hod. v priestoroch koncertnej sály na Okružnej ul.č. 2

Výtvarný odbor

našej školy Vás srdečne pozýva na výstavu prác žiakov s názvom

..od Mikuláša do Vianoc netradične..

v priestoroch Rooseveltovej nemocnice/ návštevná hala.

Výstava bude prebiehať v termíne od 4.12.2017