SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica

Vás pozýva na

Koncert komornej a orchestrálnej hry

dňa 27.3.2018 o 16:30 hod 

Sála SZUŠ Okružná č. 2.  

 


SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica

Vás pozýva na výstavu prác žiakov

výtvarného odboru s názvom „SVADBA

výstava je inštalovaná v priestoroch

foyer Štátnej opery v Banskej Bystrici,

Národná ulica 11 ,trvá do odvolania.


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.