Vysvedčenia sa odovzdávajú v stredu 30.6.2021 od 9:00 do 12:00 hod.

Prosíme rodičov, ktorí nemajú uhradené školné v našej škole, aby tak urobili čo najskôr. V prípade neuhradenia, škola nevydá koncoročné vysvedčenie. Ak ste už uhradili platby v týchto dňoch, prosíme o zaslanie dokladu o zaplatení na mail: janagondovaj@gmail.com
Ďakujeme za pochopenie.

SZUŠ R. Tatára
Banská Bystrica

»ZÁPIS DO NAŠEJ ŠKOLY«

Noví žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, môžu posielať vyplnenú elektronickú prihlášku od 1.4.2021

elektronickú prihlášku môžete vyplniť cez tento

link

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=656


Vážení rodičia,

chceli by sme Vás ako zákonných zástupcov žiakov našej školy informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov Vašich detí. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie – Školská agenda