Odovzdávanie vysvedčení bude 29.6.2018 od 9:00 – 12:00 hod.

(výnimka žiaci p. učiteľky Smutnej – vysvedčenia výtvarný odbor 29.6 piatok elokované pracovisko Sitnianska ZŠ, streda 27.6. Okružná 2 v čase 13:30-18:00)


Riaditeľské voľno 28.6. 2018


Milí rodičia, žiaci, priaznivci našej školy, srdečne Vás pozývame na stretnutie kaktusov, hudby, výtvarného umenia s názvom KAKTUSOFÓNART 22.júna 2018 od 15:00 hod., Okružná 2, B. Bystrica – školský dvor ZŠ Narnia 


SZUŠ R.Tatára Vás pozýva na koncerty

Záverečný školský  koncert  12.6.2018 o 17.00 hod. Thurzov dom BB

Záverečný koncert 20.6.2018 o 16.30 hod. pobočka Sitnianska č. 32

 


SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ZÁPIS DO NAŠEJ UMELECKEJ ŠKOLY, KTORÝ BUDE OD 1. APRÍLA DO 10. SEPTEMBRA 2018.


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.