SZUŠ R.Tatára Vás pozýva na vernisáž výstavy prác žiakov našej školy,
dňa 28.mája o 16:00 v budove Radnice mesta Banská Bystrica


SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ZÁPIS DO NAŠEJ UMELECKEJ ŠKOLY, KTORÝ BUDE OD 1. APRÍLA DO 30. JÚNA 2018.


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.