Vysvedčenia sa odovzdávajú 30.6. od 9.00 hod. do 12.00 hod.


Riaditeľ SZUŠ R. Tatára prijme od septembra šk. roku 2017/18

  • vyučujúceho hry na klavír, keyboard a korepetítora

  • vyučujúceho hry na gitare

Požadované vzdelanie :

Ukončené stredoškolské, alebo vysokoškolské vzdelanie v danom odbore, alebo prebiehajúce štúdium v danom odbore.

Životopisy zasielajte na mailovú adresu szus.tatar@gmail.com

bližšie informácie na t.č. 0904919195


SZUŠ Róberta Tatára 

Vás srdečne pozýva na školský koncert 25.mája o 16.30 hod v koncertnej sále školy.


SZUŠ Róberta Tatára 

Vás srdečne pozýva na absolventský koncert 7. júna o 16.30 hod v koncertnej sále školy.


SZUŠ Róberta Tatára 

Vás srdečne pozýva na záverečný koncert 13. júna o 17.00 hod v Thurzovom dome


Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára

Okružná ulica č. 2, 974 04 Banská Bystrica, 0903/ 542 480, 0904/ 919 195

e-mail: janagondovaj@gmail.com, szus.tatar@gmail.com

Srdečne Vás pozývame na zápis do umeleckej školy

pre nový školský rok 2017/2018

Hudobný odbor : klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo,gitara, flauta, klarinet, saxofón, spev, bicie nástroje, cimbal

Výtvarný odbor : kresba, maľba, grafika, modelovanie, teória umenia, príprava na talentové skúšky, základy počítačovej grafiky, fotografia a animácie

Fotografiadigitálna, analógová, grafické programy, príprava na talentové skúšky

Tanečný a  Literárno – dramatický odbor

V prípade záujmu, sa môžete prihlásiť v našom pavilóne Okružná 2, Sitnianska 32, v poobedňajších hodinách, alebo volajte na hore uvedené čísla.