SZUŠ R. TATÁRA Vás srdečne pozýva na KONCERT SÚRODENCOV 28.5.2019 o 16.30 hod.sála SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica


Pozývame rodičov a žiakov pozrieť si vyhodnotenie výtvarných inšpirácií s názvom NAŠA MAMA v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, výstava je pre verejnosť prístupná do 30.júna 2019

 


 

Vážení rodičia,

chceli by sme Vás ako zákonných zástupcov žiakov našej školy informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov Vašich detí. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie – Školská agenda


Pamätný list


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.