SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na koncerty :

Školský Vianočný koncert 11. decembra 2018 o 16.30 hod.

Vianočný koncert elokované pracovisko Sitnianska 32 , 19. decembra 2018 o 16.30 hod.

Vianočný koncert elokované pracovisko  Hrochoť 17. decembra 2018 o 16.30 hod.


SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica

Oznamuje, že pôvodný rozvrh hodín platí už od pondelka 10.12.2018– Okružná 2

(vyučovanie prebieha bez zmeny už od pondelka)


Vážení rodičia,

chceli by sme Vás ako zákonných zástupcov žiakov našej školy informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov Vašich detí. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie – Školská agenda


Cena mesta Banská Bystrica

Čítajte viac na: https://bbonline.sk/udelili-ceny-mesta-banska-bystrica-a-ceny-primatora-za-rok-2017/
Za významný prínos a aktívne pôsobenie v hudobnej oblasti sa do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica zapísal hudobný pedagóg Róbert Tatár. Je spoluzakľadateľ Detského speváckeho zboru Zornička. Za dôležité považuje, aby deti a mládež dokázali zborové piesne spievať precítene, živo a presvedčivo.