FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE AMFO 2018

ODOVZDÁVANIE CIEN BRUSNO- VÝTVARNÁ SÚŤAŽ POŽIAR V DOMÁCNOSTI  Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ocenení Emma Ďuriančiková a Timothy Jirku.

BOHÚŇOVA PALETA – ocenenie STRIEBORNÉ PÁSMO (maľba)
JAKUBKO TÓTH 9 rokov

 

ODOVZDÁVANIE CIEN VESMÍR OČAMI DETÍ 2018 – KRAJSKÉ KOLO, OCENENÁ GRÉTKA GALANDOVÁ