Zápis žiakov a prijímacie pohovory na nový školský rok 2017/2018 budú prebiehať

od 3. apríla 2017 do 15. júna 2017

Dodatočné prijímacie pohovory a zápis žiakov bude v termíne 4. september – 15. september 2017

Hudobný odbor : bližšie informácie o prijímacích pohovoroch sekretariát školy

Literárno dramatický odbor : bližšie informácie o prijímacích pohovoroch sekretariát školy

Tanečný odbor : bližšie informácie o prijímacích pohovoroch sekretariát školy

Výtvarný odbor/ Fotografia : zápis na školský rok 2017/2018 bude prebiehať v budove školy na Okružnej ulici č. 2, trieda číslo 1. učiteľka Mgr. Jana Smutná, trieda č. 2. učiteľ Mgr. Miroslav Nohejl

Talentové skúšky individuálne u vyučujúcich

Fotografia : štúdium pre dospelých, je možné sa prihlásiť aj v priebehu školského roku, vyučovanie prebieha v stredu od 15:50 – 18:05 hod, Okružná ulica č. , trieda č. 1.