V hudobnom odbore sa žiaci učia na týchto hudobných nástrojoch

klavír
keyboard
akordeón
husle
violončelo
viola
akustická gitara
elektrická gitara
bas gitara
zobcová flauta
priečna flauta
klarinet
saxofón
hoboj
Btrubka
trubka
lesný roh
pozauna
barytón
tuba
spev
zborový spev
bicie nástroje
cimbal