hudobno-pohybová výchova
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
moderný tanec
džezový tanec
tanečná prax