Výtvarný odbor zahŕňa výučbu v nasledovných predmetoch

kresba
maľba
grafika
modelovanie
dekoratívna a textilná tvorba, batika
paličkovanie
príprava na stredné a vysoké umelecké školy

Fotografia 

Fotografiu vyučujeme v rámci rozšíreného základného štúdia a tiež ako samostatný odbor. Tento odbor zahŕňa fotografiu digitálnu a analógovú, postprodukciu fotografií v grafických programoch. Štúdium je zamerané na všetky vekové kategórie. Ako spojenie teórie a praxe, škola disponuje plne vybaveným fotoateliérom a tiež digitálnou zrkadlovkou.