Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára

Okružná ulica č. 2, 974 04 Banská Bystrica, 0903/ 542 480, 0904/ 919 195

e-mail: janagondovaj@gmail.com, szus.tatar@gmail.com

Srdečne Vás pozývame na zápis do umeleckej školy

pre nový školský rok 2017/2018

Dňa 4.9. od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Ostatné dni do 14.9. od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Hudobný odbor : klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo,gitara, flauta, klarinet, saxofón, spev, bicie nástroje, cimbal

Výtvarný odbor : kresba, maľba, grafika, modelovanie, teória umenia, príprava na talentové skúšky, základy počítačovej grafiky, fotografia a animácie

Fotografiadigitálna, analógová, grafické programy, príprava na talentové skúšky

Tanečný a  Literárno – dramatický odbor

V prípade záujmu, sa môžete prihlásiť v našom pavilóne Okružná 2, Sitnianska 32, v poobedňajších hodinách, alebo volajte na hore uvedené čísla.