http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=656

Dobrý deň milí záujemci o štúdium, ak sa Vám z nejakého dôvodu nedarí vyplniť elektronickú prihlášku kontaktujte vedenie školy, alebo konkrétneho učiteľa.

ZÁPIS DO NAŠEJ ŠKOLY BUDE PREBIEHAŤ DO 10.9.2024