V hudobnom odbore sa žiaci učia na týchto hudobných nástrojoch

klavír
keyboard
akordeón
husle
violončelo
viola
akustická gitara
elektrická gitara
bas gitara
zobcová flauta
priečna flauta
klarinet
saxofón
hoboj
Btrubka
trubka
lesný roh
pozauna
barytón
tuba
spev
zborový spev
bicie nástroje
cimbal


Naše online koncerty

Barborka Kothajová p. uč. Eleonóra Tatárová DiS. art

Alžbetka Patterson triedny koncert p. uč. Beata Bieliková DiS. art

Simonka Melicherčíková triedny koncert p. uč. Beata Bieliková DiS. art

Katka Mišková – p. uč. Beata Bieliková DiS. art

Teo Velický – p. uč. Mgr. Rastislav Miklošík

Tobiáš Kapusta z triedy pána učiteľa Úradníka

Renátka Hucmanová z triedy pani učiteľky Tatárovej