prípravná dramatická výchova
dramatické a slovesné oddelenie
príprava na vysoké školy umeleckého smeru