Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára
Okružná č. 2, /Fončorda/, 974 04 Banská Bystrica

riaditeľ : Róbert Tatár DiS. art

mobil : 0903608931

mail : szus.tatar@gmail.com

 

 

 

 

 

zástupkyňa riaditeľa : Eleonóra Tatárová DiS. art

mobil : 0904919195

 

 

 

 

 

 

sekretariát 

tel.: 048 41 345 63

mail : janagondovaj@gmail.com

tajomníčka, ekonómka školy : Jana Gondová

mobil : 0903542480

mail : janagondovaj@gmail.com

 

 

 

 

 

mzdy a personalistika : Anna Lapuníková

mobil : 0908516647

 

 

 

 

 

 


Elokované pracoviská

Sitnianska 32, /Sásová/ 974 11 Banská Bystrica v budove Základnej školy

vedúci elokovaného pracoviska :

Mgr. Ján Gonda

mobil : 0911655342

 

 

 

 

 

 

Pod kostolom 332/25, Hrochoť v budove Základnej školy

vedúca elokovaného pracoviska :

Júlia Čupková DiS. art

mobil : 0904259141