Na nasej škole môžete študovať v 4. študijných odboroch Hudobný, Výtvarný a Fotografia, Literárno-dramatický a Tanečný. Bližšie informácie získate po otvorení kolonky pre konkrétny odbor.