Školné na základných umeleckých školách

Pretože štúdium na základných umeleckých školách je činnosťou záujmovou, platia žiaci školné.


Školné je možné uhradiť :

1. internetbankingom , na č. účtu SK25 1100 0000 002624098471

2. v hotovosti svojmu učiteľovi, alebo na ekonomickom oddelení / Okružná č.2 /


Pri všetkých platbách na účet uveďte variabilný symbol : je na prihláške Vášho dieťaťa

pokiaľ ho neviete informujte sa u svojho vyučujúceho


konštantný symbol je 0308 , správu pre adresáta uviesť priezvisko učiteľa


Adresát : SZUŠ R. Tatára, Okružná č.2, 974 04 Banská Bystrica

Platbu za polrok, prosíme uhradiť do konca septembra / druhý polrok do konca februára /

Ak sa rozhodnete pre mesačné platby zadajte prosím trvalý príkaz na 10 mesiacov, so splatnosťou najneskôr 10 deň v mesiaci, aby ste nemuseli na túto povinnosť myslieť každý mesiac.

Prosíme dodržať uvedené náležitosti, v prípade otázok volajte na čísla uvedené na stránke

Ďakujeme za pochopenie

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne, alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

Róbert Tatár – zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy

Podháj č. 26, 974 05 Banská Bystrica

Všeobecné záväzné nariadenie

Róbert Tatár zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Okružnej ulici č. 2 v  Banskej Bystrici, vydáva od školského roka 2021/2022 zmenu v školnom :

Všeobecné záväzné nariadenie o úprave školného od 1. augusta 2021


Zápisné do všetkých odborov školy je 15 €

Hudobný odbor :

Prípravné štúdium 18 € mesačne

Základné štúdium 23 € mesačne

Štúdium pre dospelých 63 € mesačne

Výtvarný odbor :

Prípravné štúdium 18 € mesačne

Základné štúdium 19 € mesačne

Štúdium pre dospelých 31 € mesačne

Literárno dramatický odbor :

Prípravné štúdium 18 € mesačne

Základné štúdium 19 € mesačne

Štúdium pre dospelých 31 € mesačne