• Adresa školy

    Súkromná Základná umelecká škola Róberta Tatára
    Okružná č. 2, /Fončorda/, 974 04 Banská Bystrica

Elokované pracoviská

Sitnianska 32, /Sásová/ 974 11 Banská Bystrica v budove Základnej školy

Pod kostolom 332/25, Hrochoť v budove Základnej školy

Telefón

048 41 345 63
0903 608 931
0904 919 195
0903 542 480

Elektronická prihláška – http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=656 

E-mail

szus.tatar@gmail.com
janagondovaj@gmail.com

Na všetky Vaše otázky odpovieme na kontaktnej e-mailovej adrese.