Mottom každej školy je snaha poskytnúť vzdelávanie určitej skupine ľudí. Naša škola má ambíciu vzdelávať všetky vekové skupiny obyvateľstva nášho mesta tak, aby nielen deti a mládež, ale aj dospelí rozvíjali svoje umelecké predpoklady a trávili svoj voľný čas cieľavedome a zmysluplne.

Umenie – práca s ním zušľachťuje myslenie a cítenie človeka. Podľa štatistických údajov sa deti vedené v umeleckých školách takmer vôbec nepodieľajú na delikvencii mladistvých. Vzdelávanie prostredníctvom estetiky vytvára silný protidrogový blok v osobnosti človeka.

V oblasti populárnej hudby a jazzu sú doposiaľ základné umelecké školy dlžné svojim študentom. Tento nedostatok vyplníme systematickým vzdelávaním prostredníctvom špičkových odborníkov a letných kurzov, ktoré pre Vás pripravíme.