ZÁPIS

do SZUŠ R. Tatára

2.9.2021 10.00 h. – 17.00 h.

Od 3.9.2021 do 10.9.2021

13.00h. – 17.00 h.


ZÁPIS

do SZUŠ R. Tatára

elokované pracovisko Sitnianska 32

2.9.2021 13.00 h. – 17.00 h.

Od 3.9.2021 do 10.9.2021

13.00h. – 17.00 h.


Prosíme rodičov, priniesť vypísané čestné vyhlásenie pre zber údajov, zákonným zástupcom do 8.9.2021

čestné vyhlásenie pre zber údajov 2021 2022


»ZÁPIS DO NAŠEJ ŠKOLY«

Noví žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, môžu posielať vyplnenú elektronickú prihlášku od 1.4.2021

elektronickú prihlášku môžete vyplniť cez tento link http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=656

(ak ste ešte nikdy nevypĺňali prihlášku pre našu školu kliknite na možnosť NIE, potom vyberte pracovisko školy zo zoznamu a následne vypĺňate údaje o žiakovi. Ak by ste s tým mali problém stačí sa obrátiť na vedenie školy, oni Vás skontaktujú s vyučujúcim a on prihlášku vyplní za Vás)

Na začiatku školského roka budeme všetkých kontaktovať.
Žiaci , ktorí našu školu navštevujú ,prihlášku už neposielajú.
Na začiatku roka sa prihlásia u svojho vyučujúceho.

Informácie : 048 / 41 345 63 sekretariát

zástupkyňa riaditeľa : Eleonóra Tatárová DiS. art

mobil : 0904919195

tajomníčka, ekonómka školy : Jana Gondová

mobil : 0903542480