Vážení rodičia, milí budúci študenti,

srdečne Vás pozývame na

zápis žiakov do hudobného,  výtvarného a literárno-dramatického odboru,

ktorý bude prebiehať od 1.4.2022